محصولات

خانه > قرنیز > قرنیز پی وی سی فشرده DPS

قرنیز پی وی سی فشرده DPS

دکور شرق نمایندگی رسمی قرنیز برند DPS، این محصول را با قیمت دست اول ارائه می کند.

• عرض 8 سانت مدل ساده هر شاخه : 115،۰۰۰ تومان

• عرض ۱۰ سانت مدل لوکس هر شاخه : 130،۰۰۰ تومان

قرنیز PVC فشردهDPS عرض 8 سانت

ضخامت : 10 میلی متر

115,000 تومان هر شاخه ۳۰۰ سانت

115,000 تومان هر شاخه ۳۰۰ سانت

115,000 تومان هر شاخه ۳۰۰ سانت

115,000 تومان هر شاخه ۳۰۰ سانت

115,000 تومان هر شاخه ۳۰۰ سانت

115,000 تومان هر شاخه ۳۰۰ سانت

115,000 تومان هر شاخه ۳۰۰ سانت

115,000 تومان هر شاخه ۳۰۰ سانت

115,000 تومان هر شاخه ۳۰۰ سانت

115,000 تومان هر شاخه ۳۰۰ سانت

115,000 تومان هر شاخه ۳۰۰ سانت

115,000 تومان هر شاخه ۳۰۰ سانت

115,000 تومان هر شاخه ۳۰۰ سانت

115,000 تومان هر شاخه ۳۰۰ سانت

115,000 تومان هر شاخه ۳۰۰ سانت

115,000 تومان هر شاخه ۳۰۰ سانت

115,000 تومان هر شاخه ۳۰۰ سانت

115,000 تومان هر شاخه ۳۰۰ سانت

ویژگی های قرنیز برند DPS

ارتباط با کارشناس فروش