محصولات

خانه / دیوارپوش لمسه / کالیته پارچه

کالیته پارچه

تمامی طرح های لمسه با پارچه های مختلف قابل تولید می باشند.

پارچه FA-1

پارچه FA-2

پارچه FA-2

پارچه FA-3

پارچه FA-4

پارچه FA-4